LA HORTA

La creació d’una xarxa d’horts locals serà la base de la cuina saludable i cognitiva de la restauració de l’Observatori del Benestar La Brutau. La relació col.laborativa dels propietaris del horts amb l’equip humà del restaurant social, entre altres espais, i en especial a la persona amb risc social i/o (dis)capacitat genererà el valor de la SOCIALITZACIÓ DELS HORTS.

Les funcions bàsiques de la Horta de l’Observatori del Benestar La Brutau: Social. Cohesió social a través d’activitats de caire educatiu, lúdic, terapèutic…per generar un teixit de noves relacions. Salut. Benestar personal, la salut i l’alimen tació. Activitats que milloren la qualitat de vida. Cultural.

La tradició hortícola forma part de la cultura popular, el mode de vida i el caràcter de cada lloc.

Educativa. Es generaran dinàmiques vinculada a l’escola per tal de sensibilitzar els escolars sobre l’alimentació saludable i la cura de l’entorn.

© Copyright - La Brutau Àrea Circular | Ajuntament de Sant Jaume de Llierca by Ergates