FUTUR

Imaginem un espai que s’inspira amb la terra, amb la forma en que l’ecosistema natural del planeta s’ha mantingut sota l’assaig i error durant 3.800 milions d’anys. Un espai que respon als valors de multifuncionalitat, km 0, fluïdesa, evolució, canvi. Imaginem un espai on la innovació en el sentit en què la innovació és la base de la creativitat i de l’evolució humana, està en l’educació, està en el tractament de persones d’edat més avançada, està en la investigació per empreses, per a joves, per a adults, per a gent gran, està en un model d’hotel bioinspirador. Una innovació que no es filtra per l’economia, sinó que s’extén horitzontalment en totes les àrees de l’ecosistema, de la fàbrica i insipira a tots els motors generadors en estat evolutiu, un sistema d’aigües que s’inspira en el sistema sanguini del cos, i converteix les aigües brutes en netes a través de la naturalesa.

Un espai on tot s’interelaciona i els usos i els recursos i els materials base parteixen de la puresa, ja no només ecològica sinó local, conscient, genètica, amb totes les variables d’igualtat de gènere, d’inclusió d’altes capacitats, consciència de qualitat de vida pels treballadors, a les persones, ecològia aplicada a tots els àmbits, espais destinats al pensament, un espai que pot acollir un festival en totes les seves àrees, pot acollir un curs universitàri, un espai que respongui en caràcter de polivalència a les necessitats de cada moment present, que és el que fa la naturalesa amb la seves mutacions i amb els seus canvis i les seves formes, portat a terra i en equilibri. Un espai preparat per rebre el present en cada moment històric.

Afegir que aquest espai no és un habitat tancat i com a ecosistema es relaciona amb altres ecosistemes, com poden ser les empreses del polígon,  les zones verdes del municipi, altres edificis proactius del poble i també iniciatives… i no només del poble, sinó del món. Un ecosistema que  s’interrelaciona internament amb el que construeix a dins i s’interrelaciona externament amb el que es construeix a fora.

Imaginem, imaginem un espai així, un espai on s’inclouen els actius per la salut, pel benestar mental, emocional, físic, on s’inclouen els agents per la creativitat, els activadors per la innovació, l’espai temps per la producció cocreativa, imaginem junts un espai així.

Un espai que no es basa només en el què crearà, sinó des d’on ho crearà, i on tot el procés, des del moment en què comença, ja s’està innovant.

VISIÓ

Un ecosistema integral d’interrelació i actuació holística.

Escalable a tot el planeta pel bé comú.

MISSIÓ

Vetllar i crear les condicions idònees per ser un bioindicador del benestar per a tots els éssers vius sota els principis biomimètics.

VALORS

Bioconsciència . Eficiència – Fractalitat . Naturalesa – Interrelació . Benestar. 

Creativitat . Fluïdesa . Circular – Biomimètica . Ecosistema.

© Copyright - La Brutau Àrea Circular | Ajuntament de Sant Jaume de Llierca by Ergates