Bioinspiració

La construcció dels nius de tèrmits es fa a partir del principi de regulació de temperatura per flux d’aire, per canals de ventilació i pel principi de refrigeració per evaporació.

Solució biomimètica | Construcció

http://www.mickpearce.com/biomimicry.html

© Copyright - La Brutau Àrea Circular | Ajuntament de Sant Jaume de Llierca by Ergates