Bioinspiració

Des d’un ecosistema holístic, on s’interconnecten espais, funcions i serveis.  Creat i gestionat des dels principis de consciència i pràctica de la natura “biomimètica”.  La natura, que en l’actualitat acull i embolcalla la finca, com a mentor i valor inspirador del projecte. Entenent que “la persona és Natura” es planteja el concepte, el disseny i la gestió del projecte que crea el context arquitectònic i l’entorn natural, perquè actuïn com un reactor del benestar.

Aquest objectiu, es pretén assolir-lo aplicant els models relacionals que regeixen en la natura i que donen com a resultat que tots els elements s’interrelacionin com un únic organisme en la seva evolució.

Quan parlem que la Brutau ha d’esdevenir un “observatori del benestar”, entenem el benestar com l’harmonia integral de totes les parts. I observem que el benestar individual reverteix en el benestar comú.

https://labrutau.cat/observatori-del-benestar/

Solució biomimètica | Observatori del benestar

© Copyright - La Brutau Àrea Circular | Ajuntament de Sant Jaume de Llierca by Ergates