Bioinspiració

Els bolets tenen un paper molt important en la cadena alimentària de molts ecosistemes. Són descomponedors de la matèria orgànica morta i també actuen com a agents de la selecció natural, eliminant individus dèbils i malalts; també possibiliten un millor creixement en determinades plantes mitjançant mecanismes de simbiosi.

© Copyright - La Brutau Àrea Circular | Ajuntament de Sant Jaume de Llierca by Ergates