BIOINSPIRIACIÓ

Les algues fan la fotosíntesi. Creixen, simplement, amb l’energia del sol i el diòxid de carboni, a més d’aigua. Per tant, generen energia a partir del sol i, a més, ajuden a eliminar CO2 de l’atmosfera.

Innovació biomimètica | Energia

https://www.arup.com/projects/solar-leaf

© Copyright - La Brutau Àrea Circular | Ajuntament de Sant Jaume de Llierca by Ergates